Automatiseren


Handmatige gegevensverwerking is voor veel ondernemers, bedrijven en organisaties een grote kostenpost, omdat personeel (of u zelf) hier tijd aan besteed, maar ook door de foutgevoeligheid van handmatige gegevensverwerking, denk aan tikfouten. 

Door processen te automatiseren of te koppelen, wordt zowel de tijdsbesteding teruggebracht en wordt de kans op fouten ook klein. XSbyte automatiseert uw administratieve processen (facturatie, registratie, betalingsintegraties, bankkoppelingen) en zorgt voor overzicht voor medewerkers en managers. 

Onze voorkeur ligt bij het ondersteunen van medewerkers met automatisering, niet het vervangen van die medewerkers. De taak van de medewerker kan wel anders ingevuld worden, nu het pijnmatige handmatige invoerwerk niet.

Dat wil ik ook!