Agendakoppeling maken in de beheersportal

Log in op freedom.voys.nl, klik vervolgens op Beheer en daarna op Webhooks.


Klik op Toevoegen om een nieuwe webhook toe te voegen.

Vul bij Naam een logische naam in, bijvoorbeeld Agenda integratie. Vul bij URL-template de URL in die je van ons hebt gekregen. Klik daarna op opslaan.


Klik op Belplan en klik vervolgens op het nummer waar je de integratie wilt toevoegen. Voeg bovenin je belplan een Webhook stap toe. Kies de webhook die je net hebt aangemaakt. Onder het kopje HTTP en keuzemenu gelukt kies je voor Variabele eindbestemming en vul je een rinkeltijd in. Bij HTTP of keuzemenu mislukt vul je een bestemming in voor als de koppeling niet werkt. Klik vervolgens op opslaan.


De koppeling is nu gemaakt.